Közérdekű adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Adat megnevezése

Megjegyzés

Hivatalos név (teljes név)

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely

5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Kirendeltség

5093 Vezseny, Templom utca 1.

Postacím

5093 Vezseny, Templom utca 1.

Telefonszám

Székhely: 56/434-550.
Kirendeltség: 56/ 459-021.

Faxszám

Székhely: 56/434-134.
Kirendeltség: 56/ 459-022.

Központi elektronikus levélcím

Székhely: info@tiszajeno.hu
Kirendeltség: info@vezseny.hu

A honlap URL-je

Székhely: http://www.tiszajeno.hu/
Kirendeltség: www.vezseny.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Székhely: 56/434-550.
Kirendeltség: 56/459-021.

Az ügyfélszolgálati vagy közönség-kapcsolati vezető neve

Székhely: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Kirendeltség: Balláné Berecz Enikő aljegyző

Az ügyfélfogadás rendje

Székhely: H: 8,00-16,00.
                  K: nincs ügyfélfogadás
                  Sz: 8,00-16,00.
                  Cs: 8,00-16,00.
                  P: nincs ügyfélfogadás

Kirendeltség: H: 8,00-16,00.
                         K: 8,00-16,00.
                         Sz: nincs ügyfélfogadás
                         Cs: 8,00-16,00
                         P: 8,00-12,00.

A szervezeti struktúra

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervezeti struktúra ábrája

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal
Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Székhely: 1 fő jegyző
                  6 fő köztisztviselő
                 
Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége
Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kirendeltség: 1 fő aljegyző
                         4 fő köztisztviselő

A szervezeti egység feladatait a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza.

A szerv vezetői

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szerv vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Telefon: 56/459-021.
Telefax: 56/459-022.
Postacím: 5093 Vezseny, Templom utca 1.
Elektronikus levélcím: info@vezseny.hu


Vezseny Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete:
Szabó Ferenc polgármester
Szabó Vivien alpolgármester
Kondor István
Sipos Attila
Péter Károly

Szociális és Ügyrendi Bizotts
Kondor István bizottság elnöke
Sipos Attila bizottság tagja
Rózsa-Ács Anikó bizottság tagja

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.
Telefax: 56/434-134.
Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.
Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

1. 2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége

Vezseny Községi Óvoda 

Cím: 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.

Elektronikus levélcím: ovodavezseny@gmail.com

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Ferenczik Ágnes Enikő óvodavezető

Elektronikus levélcím: ovodavezseny@gmail.com
Ügyfélfogadás helye, címe:
5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Adat megnevezése

Megjegyzés

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Vezseny Községi Önkormányzat rész- vételével működő gazdálkodó szervezet:
Vetikom Nonprofit Kft.
5093 Vezseny, Templom u. 1.
Telefon: 56/459-021

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Hulladék gyűjtés-, szállítás.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Kerékgyártó Csilla

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

50%

1.4. Közalapítványok

A szerv által támogatott közalapítványok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

Lapok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 -

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

-

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

-

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hivatal
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L utca 2.
Telefon: 56/795-710
Telefax: 56/795-789
Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 2.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatás-körét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Alapvető jogszabályok:

 • - a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény,
 • Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje
 • Vezseny Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
 • A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.   törvény.

Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

 -

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A településen működő társadalmi szervezetek támogatása (részletezve 3.3. pontban)

Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzata és
Ügyrendje

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

Ügyleírás menüpontban

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Vezseny községek közigazgatási területe.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Ügyleírás menüpontban

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Ügyleírás menüpontban

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenet-re vonatkozó tájékoztatás

Ügyleírás menüpontban

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Postacím: 5094 Vezseny, Templom utca 1.
Nyitvatartási idő:
H-Cs:8,00-16,00.
P: 8,00-12,00.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Ügyleírás menüpontban

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Ügyleírás menüpontban

Közszolgáltatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

-Települési szilárd hulladék szállítás
NHSZ Szolnok Nonprofit Kft.

- Települési folyékony hulladékszállítás
Kormos Szilveszter ev.

- Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

- Köztemető fenntartása
Vezseny Községi Önkormányzat

- Alapfokú nevelés, oktatás
Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye
Vezseny Községi Óvoda

- Egészségügyi és Szociális alapellátás
Dr. Szabó Andrea háziorvos
Mosonyi Dental fogászat
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye

-Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékeA szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által az alapte-vékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. Tv. 28. § (1) bekezdésben szereplő adatok

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által-alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által- alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Szerkesztés alatt...

Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

-

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye


-

Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése

Megjegyzés

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

A testületi szerv döntéseiben való állam-polgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, ill. elektronikus levélcím)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata szerint

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5093 Vezseny, Templom utca 1.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

Testületi ülések jegyzőkönyvei szerint

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje 

Vezseny Község Önkormányzata Munkatervében szerepel.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nyílt ülések szabadon látogathatóak.

A testületi szerv üléseinek napirendje

Előterjesztések és jegyzőkönyvek szerint

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Ülések jegyzőkönyvei

Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évi Munkaterve

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Jegyzőkönyvek menüben lévő adatok

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek menüben lévő adatok

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Jegyzőkönyvek menüben

Az Eitv. Alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása

 

Az Eitv. Alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Előterjesztések menüpont

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Jegyzőkönyvek menüpont


Pályázatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

 -

Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatkezelési Szabályzatában szerepel.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Tiszajenői Közös Önkormányzat Hivatal Adatvédelmi Szabályzatában szerepel.

 

Tiszajenő-Vezseny Községek Körjegyzősége Adatvédelmi Szabályzata 

Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Szerkesztés alatt...

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Szerkesztés alatt...

3. Gazdálkodási adatok

3. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Szerkesztés alatt...

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Szerkesztés alatt...

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Adat megnevezése

Megjegyzés

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Szerkesztés alatt...

A működés eredményessége, teljesítmény

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szerkesztés alatt...

Működési statisztika

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Szerkesztés alatt...

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi költségvetései

Rendeletek menüpont

Számviteli beszámolók

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Rendeletek menüpont

A költségvetés végrehajtása

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

-

3.3. Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

 

Vezseny Községi Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete szerint.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

Adat megnevezése

Megjegyzés

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

-

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

-

Szerződések

Adat megnevezése

Megjegyzés

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meg-határozott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

Projektek menüpont

 

Koncessziók

Adat megnevezése

Megjegyzés

A koncesszióról szóló törvényben megha-tározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

 

Egyéb kifizetések

Adat megnevezése

Megjegyzés

 

-

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. év

 

Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.

Éves Közbeszerzési terv 2010. év


Vezseny Községi Önkormányzat 2010. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi.