Tájékoztató kutak engedélyezéséről


TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK

ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A létesítő vagy üzemeltető mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre (kutakra) legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút (fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény.

Az engedélyezési eljáráshoz (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés) kérelem és adatlap benyújtása szükséges, melyhez csatolandóak a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentumok. A kérelem és adatlap nyomtatvány az önkormányzati hivatalban beszerezhető, illetve a honlapról letölthető.

 

                                                                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet
                                                                                                               jegyző

Kút kérelem

Kút létesítéséhez adatlap

Kút üzemeltetéshez és fennmaradáshoz adatlap

Kút megszüntetéshez adatlap