Telephelyek


Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

ok: 1 - engedély kiadása, 2 - tevékenység bejelentése, 3 - adat módosítása, 4 - tevékenység változása, 5 - engedély visszavonása, 6 - telep megszűnése

A jegyző
által
kiadott
nyilván-tartási szám

A bejegyzés oka*

A bejegy-
zés idő-
pontja

A telep

Az ipari tevékenység végzőjének

A telepen végzett
ipari tevékeny-
ség

címe

helyraj-
zi száma

használa-
tának jogcíme

üzemel-tetésének időtartama műszakon-
ként a
napi munka-végzés idejének megjelölé-
sével

neve

cégjegyzék-száma,
illetve vállalkozói nyilvántar-
tásba
vételi száma

székhelye

1/2013

1

2013.

04.15.

Vezseny Árpád u. 3.

77

tulajdonos

 

Kovács Gyula

 

Vezseny, Kossuth u. 12/a

Parafa-, fonott áru gyártás

2/2013

2

2013.

04.15

Vezseny, Béke u. 12

390/1

bérlő

 

VETIKOM Nonprofit Kft

Cg:16-09-014442

Vezseny, Templom u. 1

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése